8250_phone.jpg (13920 bytes)

SMS to icon_budakkl.jpg (1760 bytes)

 

Kini anda boleh menghantar SMS kepada budakKL dengan hanya mengisi ruangan berikut dan klik butang Hantar SMS.
Nama Anda
No. H/phone Anda
Mesej
(sehingga 100 aksara sahaja).

baki aksara