Close-up


Diambil menggunakan kamera digital pada 5 April 2003.
Snapped using digital camera on April 5th, 2003.
dsc00003.jpg (14771 bytes) dsc00002.jpg (17100 bytes)