Lagu Hari Raya Aidilfitri


star.gif (1954 bytes)

Selamat Hari Raya (jazz)
star.gif (1954 bytes)

 

 

Saloma ketupat_ico.gif (308 bytes) Selamat Hari Raya
Ahmad Jais ketupat_ico.gif (308 bytes) Selamat Hari Raya
Fazidah Joned ketupat_ico.gif (308 bytes) Selamat Hari Raya
Sanisah Huri ketupat_ico.gif (308 bytes) Aidilfitri
Sharifah Aini ketupat_ico.gif (308 bytes) Suasana Hari Raya
P. Ramlee ketupat_ico.gif (308 bytes) Dendang Perantau
P. Ramlee ketupat_ico.gif (308 bytes) Suara Takbir
Uji Rashid & Hail Amir ketupat_ico.gif (308 bytes) Seloka Hari Raya
Sudirman ketupat_ico.gif (308 bytes) Dari Jauh Kupohon Maaf
Edinor Ali ketupat_ico.gif (308 bytes) Miskin Kaya